Home » Other Polls » Poll: What is Your Favourite Youth With You 2 Performance Round 4

Poll: What is Your Favourite Youth With You 2 Performance Round 4

What is Your Favourite Youth With You 2 Performance: Round 4/ Mentor Collab
Youth With You 2 (青春有你 2) is a Chinese survival show that aired from March 12, 2020 to May 30, 2020, the show had 4 rounds.
What is your Favourite Performance From the Fourth Round/ Mentor Collab.
This Round was non-competitive

Lover (情人): Mentor – Kun
Members:
An Qi, Xu Yang Yu Zhuo, Liu Lingzi, Xu Xinwen, Xu Jiaqi, Ge Xinyi

No Need To Guess (不用去猜): Mentor – Jony J
Members:
Nai Wan, Lin Fan, Wang Chengxuan, Zhang Chuhan

Goodnight Song + YES! OK! (晚安歌+YES!OK!): Mentor – Ella Chen
Members:
Yu Yan, Sun Rui, Fu Ruqiao, Zhang Yu, Chen Jue, Cai Zhuoyi

Never Give Up (不服): Mentor – Wang Sulong (Guest Mentor)
Members:
Mo Han, Xu Ziyin, Xie Keyin, Duan Yixuan, Zhao Xiaotang, Dai Meng

I’m Not Yours: Mentor – Lisa (BLACKPINK)
Members:
Jin Zihan, Liu Yuxin, Zeng Keni, Kong Xueer, Yu Shuxin, Lu Keran

IT’S OK: Mentors – Wang Linkai, Wang Ziyi, Zhu Zhengting (Guest Mentors)
Members:
Zhang Yuge, Dai Yanni, Shangguan Xiai, Song Xinran, Zuo Zhuo, Lin Xiaozhai, Zhu Linyu

Note: Please don’t copy-paste the content of this page to other sites/places on the web. If you use info from our profile, please kindly put a link to this post. Thanks a lot! 🙂 – Kprofiles.com

Profile By: Raycuel

Which Performance is Your Favourite?

Which YWY2 Performance was your favourite? Feel Free to comment down below. 🙂