Home » Other Polls » Poll: What is your Favourite Youth With You 2 Performance (Round 1)

Poll: What is your Favourite Youth With You 2 Performance (Round 1)

What is Your Youth With You 2 Performance (round 1/ Positon Evaluation)Youth With You 2 (青春有你 2) is a Chinese survival show that aired from
March 12, 2020 to May 30, 2020, the show had 3 rounds.
What is your Favourite Performance From the First Round ( Positon Evaluation) ?

Vocal – Pink
Dance – Blue
Rap – Yellow

Kissing the Future of Love (亲亲)
Members:
Fu Ruqiao, Gou Xueying, Mo Yao, Shangguan Xiai, Wang Xinyu, Yan Xia, Zhang Yu

The Eve (破风)
Members:
 Liu Yuxin, Zeng Keni, Sun Rui, Feng Rouhang, Lu Keran, Xu Jiaqi, Aroura

Melody
Members:
Nai Wan, Li Yichen, Qinniu Zhengwei, Huang Yiming, Li Xining, Wei Shuyu, 

Single Eyelid Girls (单眼皮女生)
Members:
Xie Keyin, Zhang Chuhan, Wang YaoYao, Mi La, Zu Diyi, Sun Meinan

The Minds of Billy Milligan (24个比利)
Members:
Lin Fan, Fu Jia, Jin Jiya, He Meiyan, Zhou Ziqian, Wang Shuhui

Play
Members:
An Qi, Ge Xinyi, Kong Xueer, Wen Zhe, Jin Zihan, Wei Chen , Huang Xinyuan

Flammable and Explosive
Members:
Yu Yan, Dai Meng, Zou Zhou, Chen Jue, Wang Riu, Wang Yale, Wang Qing

Oh Boy
Members:
Wang Chengxuan, Shen Bin, Shen Jin, Shen Qing, Shen Yu, Chen Pinxuan, Xu ZhenZhen

Sun (太阳)
Members:
Xu Xinwen, Yao Yifan, Zha Yichen, Zhang Tianxin, Zou Siyang, Shen Ying, Wang Wanchen

Bad Guy
Members:
XuYang Yuzhou, Zheng Yuxin, Liu Lingzi, Xu Baiyi, Lin Xiaozhi, Wang Xinming, Xiong Yuqing

My Secret (我的秘密)
Members:
Xu Ziying, Dai Yanni, Cai Zhouyi, Wang Siyu, Liu Yanan, Huang Xiaoyin, Ai Lin

Real (真实)
Members:
Ma Shujun, Wei QiQi, Yang Yutong, Lin Weixi, Qi Sui, Zhouyi Namu, A Yisha

Grain in Ear (芒种)
Members:
Zhang Yuge, Su Shan Shan, Song Xiran,Zhang Menglu, Lin Huibo, Jin YangYang, Quan Xiaoying,

Renai Circulation (恋爱循环)
Members:
Chen Yiwen, Duan Yixuan, Zhao Xiaotang, Duan Xiaowei, Zhu Linyu, Tang Keyi

The Best of Youth (你曾是少年)
Members:
Chen Maxin, Ai Yiyi, Hu Xinyin, Su Qinrou, Fu Yaning, Fei Qinyuan, Liu Haihan

You’ll Never Know (别问很可怕)
Members:
Yu Shuxin, Song Zhaoyi, Mo Han, Handong, Zhang Loufei, Xi Ya, Zhou Lincong

Note: Please don’t copy-paste the content of this page to other sites/places on the web. If you use info from our profile, please kindly put a link to this post. Thanks a lot! 🙂 – Kprofiles.com

Profile By: Raycuel

Which Performance is Your Favourite? (Choose 4)

Which YWY2 Performance was your favourite? Feel Free to comment down below.